Hírek

Szűrő
 • Felhasználási feltételek

  A weboldal használatának feltételei, szerzői jogok 

  A www.alsoujlak.hu található információk nem tekinthetőek hivatalos közleménynek, azok tájékoztató jellegűek. Hivatalos információkat a közzétevők hivatalos lapjai, jegyzőkönyvei tartalmaznak. A portálon található nyomtatványok és tájékoztatók csak a későbbi időpontban bevezetendő ügyfélkapus bejelentkezés után tekinthetők hivatalosnak.

  A www.alsoujlak.hu oldalon található adatok nem feltétlenül teljesesek, a cikkhez tartozó képek esetenként illusztrációk, ezért a Alsóújlak Község Önkormányzata weboldalán szereplő leírások- és a képek pontosságáért a Alsóújlak Község Önkormányzata felelősséget nem vállal.

  Az Alsóújlak Község Önkormányzata nem tartozik felelősséggel az olyan károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a www.alsoujlak.hu domain alatt található oldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, a weboldal illetéktelen személy vagy program által történő megváltoztatásából keletkeznek, valamint amelyek az információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy egyéb technikai problémából adódnak.

  Az Alsóújlak Község Önkormányzatafenntartja magának a jogot, hogy a weboldalán szereplő információkat minden előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

  A www.alsoujlak.hu bármelyik oldalának megnyitásával Ön elfogadja a felsorolt feltételeket! Ha Ön bármelyik pontjával nem ért egyet, ne nyissa meg weboldalainkat!


  Az Alsóújlak Község Önkormányzata weboldalain szereplő szövegek valamint és képeinek egy része szerzői jogi védelem alatt állnak (©). A weboldalaink tartalmának bármilyen, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú használata, különösképpen annak átruházása vagy saját weboldalon történő elhelyezése kizárólag az Alsóújlak Község Önkormányzata-vel történt írásbeli egyeztetés után a Alsóújlak Község Önkormányzata hozzájárulásával történhet.

   

 • Adatvédelmi nyilatkozat

  A www.alsoujlak.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. Weboldalunk felhasználási feltételeiről a kapcsolat menüben olvashat!

  Adatkezelő

  Az adatok kezelője Alsóújlak Község Önkormányzata (székhely: 9842 Alsóújlak Csurgó utca15/a.)

  Kezelt adatok köre

  Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználók felhasználó nevét, e-mail címét, jelszavát.

  A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

  Adatkezelés célja

  Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja..

  A www.alsoujlak.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

  Az adatokhoz hozzáférhetők köre, adatfeldolgozók

  A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

  Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

  A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, adattörlés

  A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

  Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 9842 Alsóújlak Csurgó utca15/a.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely9842 Alsóújlak Csurgó utca15/a.), illetve az webmaster@alsoujlak.hu mail címen kérhető.

  Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

  A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

  Jogérvényesítési lehetőségek

  Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.alsoujlak.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

  Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

 • Impresszum

  A portál és a megjelenített információk tulajdonosa  Alsóújlak Község Önkormányzata!

  Felelős kiadó:

  • Alsóújlak Község Önkormányzata: Németh Tibor polgármester
  • Felelős szerkesztő:
  • Németh Tibor polgármester

  Az oldal kiadója a felhasználók által közzétett és a fórumon tett hozzászólásokért, nem vállal felelősséget. Amennyiben bejelentés alapján jogsértő vagy szerzői jogokat sértő hozzászólást észlel azt azonnal törli a szerverről. A fórum használatára a fórum felhasználási feltételek az irányadók.